Logo Siebers

Moderne bedrijfsadministratie (MBA)

Het diploma Moderne Bedrijfsadministratie biedt U ruime mogelijkheden voor uw administratieve carrière.
Bij iedere onderneming of organisatie kunt U in aanmerking komen voor een leidinggevende functie binnen de administratie.
Verder kunt U dit diploma ook zien als opstap naar een (top)functie binnen bedrijven en organisaties, als U van plan bent een vervolgstudie (SPD) te gaan volgen.

De cursus is opgebouwd uit 4 examenvakken:
  • Kostencalculatie
  • Bedrijfsadministratie
  • Financiering
  • Belastingwetgeving

U kunt het diploma in fases behalen. Heeft U bij het examen voor een vak een voldoende, dan ontvangt U een certificaat voor dat vak.
Bij inlevering van 4 certificaten ontvangt U een volledig diploma.

Voor toelating tot het examen moet U aan een aantal toelatingseisen voldoen.

Wilt U met succes de cursus volgen dan is kennis op het niveau van PDB noodzakelijk.

Cursusgegevens:
  • Aanvang: Begin september/januari
  • Locatie: Staringstraat 4 te Oss
  • Lestijden:Aanvang 19.00 uur
  • Cursusavond: Donderdag
  • Groepsgrootte: max 12 personen

Het examen wordt afgenomen door de Associatie voor Examinering en is online.

Bij aanvang van de cursus ontvangt U een schrijven met nadere gegevens omtrent lesavonden, lestijden, examens, examendata en examengeld.
Valid XHTML 1.0 Transitional